Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Persoonlijk Gedenken besteedt aan de samenstelling van de site, www.persoonlijkgedenken.nl, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Persoonlijk Gedenken kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de consument wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden.

Copyright 

Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze disclaimer, dan kunt u deze richten aan:

Persoonlijk Gedenken
Akkermunt 32
7772 LB Hardenberg

info@persoonlijkgedenken.nl